So sánh tơ nhện và tạo rong trong mồi câu cá

Chắc hẳn anh em đi câu cũng đã từng sử dụng qua tơ nhện và tạo rong. Nhưng sự khác biệt giữa tơ nhện vào tạo rong thì chắc nhiều anh em thường không để ý đến. Hôm nay nhatkycanthu sẽ chia sẻ với anh em những điểm khác nhau cũng như công dụng riêng của từng loại nhé. Tơ nhện, tạo rong là gì? Cùng với tỷ lệ pha như nhau giữa tơ nhện và tạo rong với cùng lượng nước thì tơ nhện hút nước rất nhiều, tao…

Read More