Chia sẽ một số bài cám câu cá rô phi hồ dịch vụ

Cá rô phi là loại cá nước ngọt hiện rất phổ biến tại Việt Nam, chúng có nguồn gốc phát sinh từ châu Phi và Trung Đông và theo các con đường khác nhau để đến được Việt Nam. Môi trường sống tại nước ta rất thích hợp nên chúng đang ngày càng phát triển khu vực sống của mình. Những phụ kiện dùng để câu cá rô phi thích hợp Cần câu: Cá rô phi không khó câu nếu câu trong các hồ dịch vụ, và ngoài tự nhiên…

Read More