Thẻ: cá rô phi

Cá rô phi là một loại cá nước ngọt, khá dễ câu, mồi câu cũng khá đa dạng và dễ dàng tìm kiếm